Cenik naših storitev

Avtobusni Prevoz po Sloveniji

 • Dnevni najem avtobusa vsebuje:
  • Pot do 250 kilometrov
  • Najem voznika do 14 ur (ponedeljek – nedelja)
 • Dopla?ila:
  • ostali stroški (cestnine, tuneli, parkirnine...)
  • dodatni kilometri
  • dodatni voznik (pri dalših vožnjah)

Avtobusni Prevoz po Tujini

 • Dnevni najem avtobusa vsebuje:
  • Pot do 250 kilometrov
  • Najem voznika do 14 ur (ponedeljek – nedelja)
 • Dopla?ila:
  • ostali stroški (cestnine, tuneli, parkirnine...)
  • dodatni kilometri
  • dodatni voznik (pri dalših vožnjah)
  • dnevnice

Najem avtobusa nad ve? kot 6 ur, se obra?una 250km ali dejansko število prevoženih km, v primeru da se opravi ve? kot 250 km. Prevozna storitev se obra?una po 9,5% stopnji DDV-ja.

V kolikor je pot ali dnevni najem avtobusa z voznikom daljši od 15 ur je potrebno naro?iti dodatnega voznika.(velja za enodnevne vožnje nad 500 km)

Cestnine, predornine, parkirnine in ostali stroški se obra?unajo po ra?unih.

Za avtobusni prevoz z voznikom ki traja ve? kot 12 ur ali po 23 uri , se pri kon?nem obra?unu zara?una dnevnica za Slovenijo.

Dnevnica za tujino se obra?unava z zakonom dolo?ene višino.